عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقیقت» ثبت شده است

عارف نیازی ونگوگ

کادوپیچ

عارف نیازی

یک صفحه کاغذ بردارید. روی آن هر آنچه درباره یک گُل می‌دانید بنویسید. ویژگی‌هایش را بنویسید. قرمز و سبز، لطیف، خوش‌بو یا بی‌بو، به آب نیاز دارد، زیباست و ... .حتی خاطراتتان را با آن بنویسید، همه چیز.
کاغذ را بردارید و دور گُل بپیچید.
  • عارف نیازی

فریدا اثر عارف نیازی

عارف نیازی، در جستجوی حقیقت و آگاهی زدایی (درباره آثار)

از حقیقت بسیار دور شده ایم! کوه چیست؟ نور چیست؟ عشق؟ زیبایی و ... . بسیاری از کلمات را که روزگاری برایمان حقیقتی بسیار شفاف بودند را می توان لیست کرد که دیگر معنای حقیقی خود را ندارند.
  • عارف نیازی