عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «aref niazi» ثبت شده است

aref niazi blog post

شاید یک چتر باشد
عارف نیازی

هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی در یک از داستان های کوتاه خود (کجا ممکن است پیدایش کنم) از زبان شخصی که به دنبال افراد گمشده است مفاهیمی را بیان می کند که شاید مقصود او از این عبارات، برداشتی که هم اکنون می خوانید نباشد اما می توان از آن در جهت بیان مسائلی مهم تر کمک جُست.
در جایی از داستان مکالمه ای میان جستجوگر و یک کودک شکل می گیرد که در اینجا به آن اشاره می کنم.
  • عارف نیازی
عارف نیازی ونگوگ

کادوپیچ

عارف نیازی

یک صفحه کاغذ بردارید. روی آن هر آنچه درباره یک گُل می‌دانید بنویسید. ویژگی‌هایش را بنویسید. قرمز و سبز، لطیف، خوش‌بو یا بی‌بو، به آب نیاز دارد، زیباست و ... .حتی خاطراتتان را با آن بنویسید، همه چیز.
کاغذ را بردارید و دور گُل بپیچید.
  • عارف نیازی

فریدا اثر عارف نیازی

عارف نیازی، در جستجوی حقیقت و آگاهی زدایی (درباره آثار)

از حقیقت بسیار دور شده ایم! کوه چیست؟ نور چیست؟ عشق؟ زیبایی و ... . بسیاری از کلمات را که روزگاری برایمان حقیقتی بسیار شفاف بودند را می توان لیست کرد که دیگر معنای حقیقی خود را ندارند.
  • عارف نیازی